Audmax

Audmax


 audyt, doradztwo projektowe, szkolenia

 

Firma Audmax – Błażej Biliński powstała w 2008 roku w odpowiedzi na wysokie oczekiwania Klientów w zakresie profesjonalnych usług audytu zewnętrznego, wewnętrznego i kontroli.

5 Siłą naszej firmy jest wysoko wyspecjalizowana kadra posiadająca zarówno wiedzę teoretyczną jak i wieloletnie doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu audytów i kontroli oraz w zarządzaniu funduszami europejskimi.

Nasz młodzieńczy zapał do pracy, kreatywność i ambicje oraz ugruntowana wiedza
połączona z 2elastycznością wobec wymagań rynku oraz Klientów i postępu technologicznego tworzą nasze główne atuty, pozwalające nam sądzić,
iż z sukcesem możemy konkurować z dużymi firmami audytorskimi.

Realizując projekty wykazujemy się profesjonalizmem, dużą rzetelnością oraz odpowiedzialnością, a zadowolenie Klienta ze świadczonych przez nas usług stanowi dla nas najwyższą wartość.

Budujemy na fundamencie zaufania i sukcesu Naszych Klientów rzetelną firmę świadczącą wysokiej jakości usługi audytorskie i doradcze.” – Błażej Biliński

Zasady:
Mając na uwadze sukces Państwa Organizacji oferujemy rzetelne wykonanie projektów oraz usług wykorzystując wieloletnie doświadczenie kadry Audmax – Błażej Biliński, w zakresie audytu i kontroli.4

Wiedza:
Posiadamy również wiedzę praktyczną przy zarządzaniu funduszami unijnymi, a także przy weryfikacji wniosków o dofinansowanie i o płatność.

Odpowiedzialność:
Sporządzając wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności, audytując projekty unijne doskonale znamy wymagania drugiej strony
– Instytucji Zarządzającej:

  • projekt realizowany przez wysokiej klasy audytorów, posiadających międzynarodowe uprawnienia
  • przy realizacji audytów projektów unijnych wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie dotyczące wdrażania i zarządzania programami operacyjnymi takimi jak: ZPORR, RPO, PO KL, POIG, PO IiŚ, PL-BY-UA 2007-2013
  • W trakcie wykonywania zlecenia doradzamy firmom najskuteczniejsze rozwiązania napotkanych problemów
  • zlecenia realizujemy nie powodując zakłóceń w bieżącej pracy firmy.
  • Wychodzimy Klientom naprzeciw ich oczekiwaniom w kwestii czasu, miejsca i formy komunikacji

Wszelkie koszty wykonania usługi są znane Klientowi z góry, ponieważ zgodnie z naszą zasadą:

„Szanując naszego Klienta – szanujemy jego czas i pieniądze”