Szkolenia

 Audmax


Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klienta. W naszej ofercie mamy:
szkolenia otwarte – dostępne dla szerszego grona słuchaczy

oraz szkolenia zamknięte – przeprowadzane w niewielkich grupach o spersonalizowanym charakterze np. w siedzibie zlecającej firmy.

Bazując na naszym doświadczeniu i mając na uwadze dobro polskich firm kierujemy do Państwa następującą ofertę szkolenia:

  1. „Stosowanie zasady konkurencyjności przy dokonywaniu wydatków w ramach realizowanego projektu – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020


    Agenda szkolenia: <<Zaproszenie na szkolenie IDIPSUM – 18,25,29.11.2016>>

    Formularz zgłoszeniowy: <<Zamówienie usługi szkolenia IDIPSUM>>