Audmax

Profesjonalny audyt projektów unijnych

Prowadzimy skuteczny audyt zewnętrzny, by pomóc Beneficjentom w prawidłowej realizacji wytycznych projektów unijnych.

Audmax

Doradztwo biznesowe

Udzielamy szerokiego wsparcia w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych oraz pisania wniosków i odwołań.

Audmax

Szkolenia dla Beneficjentów

Dostarczamy praktycznej wiedzy na temat pozyskiwania i rozliczania funduszy UE oraz zarządzania projektami unijnymi.

 • 01
  Profesjonalny audyt projektów unijnych
  Audmax
 • 02
  Doradztwo biznesowe
  Audmax
 • 03
  Szkolenia dla Beneficjentów
  Audmax
Image

O firmie

Naszym celem jest rozwój i usprawnienie Państwa firmy. Doradzamy i aktywnie wspieramy w prawidłowym realizowaniu projektów dofinansowywanych ze środków strukturalnych, by w sposób optymalny można było przyspieszyć osiąganie kolejnych celów biznesowych.

Wspomagamy biznesy, wspieramy ludzi.

Audmax

Pobudzimy potencjał twojej firmy i podniesiemy kwalifikacje zespołu:

01

Wsparcie w realizacji projektu POIR

04

Szkolenia zamknięte

02

Wnioski o dofinansowanie

05

Doradztwo projektowe

03

Kwalifikowalność wydatków

Więcej

Nasza oferta

Image
Image
Image

Nasze wsparcie jest dedykowane szczególnie:

 • Firmom, które chcą pozyskać fundusze na rozwój i realizację nowych celów biznesowych
 • Beneficjentom, chcącym skutecznie kontrolować i prawidłowo rozliczać dofinansowania projektów unijnych
 • Osobom zaangażowanym w realizację projektów z funduszów strukturalnych

Klienci biznesowi

Twój biznes + nasze wsparcie = twój sukces

Dostarczamy wiedzy i wspieramy doświadczeniem przedsiębiorców nastawionych na rozwój i sukces firmy. Szkolimy w zakresie technik i metod usprawniających zarządzanie procesami w organizacji. Doradzamy w zakresie realizacji projektów, pomagamy podnieść wydajność przedsiębiorstwa i zapewnić pełną optymalizację systemu.

Klienci instytucjonalni

Wasze zasoby kadrowe + nasze wsparcie i szkolenia = brak nieprawidłowości na projektach

Współpracujemy z Instytucjami w zakresie zarządzania środkami pochodzących z projektów i zamówień publicznych. Realizujemy działania w ramach audytu zewnętrznego, zapewniamy doradztwo i szkolenia w obszarze monitorowania i rozliczania projektów.

Osiągnięcia i statystyki

0
Przeprowadzonych audytów

Tyle audytów przeprowadziliśmy od momentu powstania firmy, w tym ponad 450 B+R.

0
Kontrole przeprowadzone przez nasz zespół

Skutecznie zrealizowane kontrole są również naszym sukcesem.

0
Ilość przeszkolonych ludzi

Nasze szkolenia to gwarancja rozwoju twoich kompetencji i podniesienie wydajności firmy

0
Ilość wspartych firm

Udzielamy wsparcia w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, pisania wniosków i odwołań.

Image

Aktualności

Bieżące informacje na temat projektów, szkoleń

Już wkrótce!

Image
Image
Image
Image

Audyt, doradztwo, szkolenia

Zapraszamy do współpracy

Image

Wspomagamy biznesy,
wspieramy ludzi.

© 2022, Audmax-bilinski.pl

Siedziba firmy:

ul. Asfaltowa 1/11,
52-235 Wrocław

Śledź nas na: Facebook / LinkedIn